O knihovně

********************************************
Z důvodu dovolené bude knihovna od 28. 6. do 6. 7. 2018 zavřena.
****************************************************

Knihovnictví v Mnichovicích

První zprávy jsou z roku 1837, kdy děkan Vojtěch Vilibald Kramerius zakládá na faře knihovnu pro mládež a později pro dospělé čtenáře.

Koncem 19. a počátkem 20. století knihovnickou činnost převzaly jednotlivé spolky, které v té době vznikaly.
V roce 1882 Sbor dobrovolných hasičů, který získal jako základ fond Krameriovy knihovny.

Počátkem roku 1892 vznikla Čtenářsko ochotnická beseda, a ta vybudovala velkou knihovnu, složenou z literatury krásné i naučné.
V roce 1898 založila svou knihovnu Tělocvičná jednota Sokol, která už čerpala při jejím zakládání z poznatků dříve vzniklých spolků.
V roce 1909 byla založena Unie železničních zaměstnanců a měla knihovnu s knihami odbornými i krásnou literaturu.
Roku 1919 vznikla Dělnická tělocvičná jednota, která získala knihy Čtenářsko ochotnické besedy jako základ své knihovny.
V roce 1921 byla ustanovena první knihovní rada, která navrhla sloučení všech spolkových knihoven a založila Veřejnou obecní knihovnu. V prosinci 1922 byl požádán spisovatel Alois Jirásek o svolení, aby knihovna mohla nést jeho jméno. Jeho odpověď cituji:

„Rád vyhovuji přání vážené osvětové komise a svoluji, aby městská knihovna v Mnichovicích byla pojmenována mým jménem. Děkuji za prokázanou mi čest a přeji, aby Vaše knihovna utěšeně se vzmáhala a zdárně působila. Srdečně pozdravuji Vaše pány členy osvětové komise a jsem s veškerou úctou Vám oddaný
Alois Jirásek.“

Knihovna zahájila svou činnost v dubnu 1923. Prvním knihovníkem byl zvolen Jan Šimůnek.
V roce 1945 vznikají knihovny na Božkově a Myšlíně. Obě se koncem 60. let sloučily s mnichovickou knihovnou.
Od roku 1921 do roku 1979, kdy byla knihovna profesionalizována, se zde vystřídalo 10 dobrovolných knihovníků.

Knihovna se několikrát stěhovala.Nejdříve sídlila na místní radnici čp.7, v dřívější šatlavě.
V roce 1961 se přestěhovala do domku čp.19, na Pražské ulici.A od roku 1975 sídlí knihovna v budově bývalé restaurace Čeřovka na Pražské ulici č. 143.